Uvjeti korištenja diasporal.hr

Namjena informacija sadržanih na internet stranici nije dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacija s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj internetskoj stranici, molimo obratite se izravno medicinskim izvorima, liječničkom ili ljekarničkom osoblju.

Informacije sadržane na www.diasporal.hr nisu zamjena za profesionalni medicinski savjet i ne smiju se smatrati osnovom za donošenje odluka o liječenju.

Predmetni opći uvjeti određuju prava i obveze društva Vivalis d.o.o., Vošnjakova ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, kao izdavača stranice www.diasporal.hr (dalje u tekstu: Vivalis) i korisnika internetske stranice www.diasporal.hr.

Korisnik Internet stranice www.diasporal.hr je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.diasporal.hr.

Korisnici internetske stranice samim pristupom na internetsku stranicu, te označavanjem svojeg pristanka na Opće uvjete poslovanja putem internet stranice www.diasporal.hr  potvrđuju da su s istim uvjetima upoznati, prihvaćaju Opće uvjete u cijelosti, te pristaju na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka u skladu s ovim Općim uvjetima, te se obvezuju postupati u skladu s ovim Općim uvjetima.

Korisnik je suglasan da Internet stranice www.diasporal.hr koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Izdavač nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranica www.diasporal.hr, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetnih Internet stranica.

Izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.diasporal.hr, djelomično ili u cijelosti.

Korisnik korištenjem Internet stranica www.diasporal.hr izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Izdavača, odgovorne osobe u društvu ili zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica www.diasporal.hr od strane Korisnika.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku promijeniti ili ukinuti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.diasporal.hr, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama  www.diasporal.hr. Svako korištenje predmetnih Internet stranica od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Zaštita privatnosti

Društvo Vivalis d.o.o., putem stranice www.diasporal.hr možda će sakupljati određene osobne podatke Korisnika, prije svega kada (I) se prijavi na stranice, (II) preuzme prenosive sadržaje, (III) pri uporabi stranice i/ili neke rubrike i/ili dijagnostičkog pomagala; (IV) pri registraciji za igru/natječaj; (V) ili pri slanju elektroničke obavijesti, (VI) ispunjavanjem ankete ili ispitivanjem ili (VII) komuniciranjem preko interaktivnih sadržaja i/ili internet stranica trećih osoba ili neposredno na takvim stranicama.

Preuzimanjem bilo koje od naprijed navedenih aktivnosti dajete Vašu izričitu suglasnost za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka koje ste nam učinili dostupnim, a koji mogu uključivati: ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona. Takvom radnjom dajete Izdavaču i suglasnost za angažiranjem drugog izvršitelja obrade podataka.  Kada posjetite stranice, možda ćemo koristiti kolačiće i/ili drugu tehnologiju da bismo automatski prikupili sljedeće informacije:

 • informacije o Vašoj posjeti, uključujući stranice koje posjetite prije i poslije naših  stranica i proizvode koje ste pregledali ili tražili,
 • dužinu posjete određenoj stranici, interakciju s njom i način odlaska sa stranice,
 • tehničke informacije, uključujući i IP adresu,
 • informacije u prijavljivanju, tip i verziju pregledača koji koristite,
 • uređaj koji upotrebljavaju, lokaciju i podešavanja vremena, dodatke pregledniku, operacijski sustav i platformu.

Osobne podatke koje naše stranice prikupe tretirat ćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka EU (2016/679). Prikupljanje i obrada osobnih podataka vršit će se isključivo za potrebe naših stranica i to isključivo za sljedeće svrhe;

 1. Marketinške svrhe
 2. Statistička istraživanja: Vaše podatke i aktivnosti sakupit ćemo i proučiti (prije svega stranice koje posjećujete i oglase na koje ste kliknuli) tako da bismo odredili Vaš profil i naše usluge bolje prilagodili Vašim očekivanjima. Naša statistička istraživanja su strogo povjerljiva;
 3. Praćenje odnosa s korisnikom: ako nam pošaljete obavijest, Vaši podaci se čuvaju i koriste za odgovor na Vaše pitanje i za praćenje odnosa;
 4. Ponudu usluga: slanje biltena, pristup određenim stranicama sa savjetima, itd.;
 5. Prilagođavanje internet stranice Vašim potrebama
 6. Nagradne igre; Ukoliko se odlučite sudjelovati u jednoj od naših nagradnih igara, tražiti ćemo od vas da nam osigurate (1) vaše ime, kao i (2) datum rođenja, (3) e-mail adresu, (4) vaš telefonski broj i / ili (5) vašu poštansku adresu. To činimo kako bi bili u mogućnosti obavijestiti vas u slučaju da pobijedite prilikom izvlačenja nagrada i kako bi se osiguralo da svaki sudionik sudjeluje u izvlačenju samo jednom

Vaši podaci mogu biti proslijeđeni i trećim osobama od povjerenja, kojima smo povjerili da u naše ime obavljaju određene poslove. Vaši podaci će takvim trećim osobama biti proslijeđeni samo u mjeri koja je neophodna da bi oni mogli obavljati ove poslove, a od njih zahtijevamo da podatke ne koriste u bilo koju drugu svrhu. Uvijek ćemo se brinuti da sve i bilo koje treće osobe sa kojima surađujemo maksimalno osiguraju Vaše osobne podatke. Pored toga, Vaše osobne podatke ćemo proslijediti trećim osobama samo ukoliko imamo zakonsku obavezu da to učinimo. Vaši osobni podaci neće biti izneseni u treće zemlje koje nisu pod obvezom primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.

U skladu sa važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka, te u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka imate pravo u svakom trenutku pristupiti svojim osobnim podacima, zatražiti potvrdu Izdavača obrađuju li se Vaši osobni podaci, uskratiti suglasnost za njihovu daljnju obradu, zahtijevati kopiju, njihovu izmjenu ili dopunu, odbiti ili povući privolu bez posljedica te tražiti njihovo brisanje. Ovlašteni ste se u svakom  trenutku usprotiviti korištenju Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe i ostale navedene svrhe.

Izdavač napominje da Internet ne jamči sigurnost, dostupnost i integritet prijenosa podataka tako da ne možemo biti odgovorni za greške, propuste, brisanja, kašnjenja, kvarove (naročito djelovanjem virusa) komunikacijskih linija, informatičkog materijala i softvera za što nismo odgovorni ili u slučaju neautorizirane uporabe ili moguće promjene sadržaja koje ste objavili na stranicama.

Izdavač napominje da korisnici zadržavaju pravo da se njihovi osobni podaci brišu i više ne obrađuju ako ti osobni podaci više nisu potrebni s obzirom na svrhu u koju su prikupljeni ili na druge načine obrađivani, te ukoliko su korisnici povukli svoju privolu ili ako daju prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njih ili ako obrada njihovih osobnih podataka na druge načine nije u skladu s Uredbom.

 

Protina® i Diasporal® su zaštićene robne marke tvrtke Protina Pharmazeutische GmbH, Adalperostraße 37, 85737 Ismaning, Njemačka.